ZASADNICZY PROBLEM

Zasadniczy problem podjętych badań własnych zawiera się w pytaniu o rozmiar i formy zachowań agresywnych dzieci w młodszym wieku szkol­nym w opiniach (w diagnozie) nauczycielek nauczania początkowego uczą­cych w tych szkołach.Badania przeprowadzono w styczniu 1994 roku w małych i średnich szko­łach, pod względem liczebności dzieci. Tylko jedna z nauczycielek pracowała w szkole liczącej 600 uczniów, pozostałe 24 nauczycielki pracowały w szko­łach liczących od 51 do 200 dzieci. Najmniejsze klasy szkolne liczyły 8 uczniów, najliczniejsze – 24. Dane empiryczne pochodzą z 28 szkół wiejskich od 412 uczniów. Badane nauczycielki (same kobiety) o średnim wieku 33,6 lat miały zróżnicowany staż zawodowy (najkrótszy 1,5 roku, najdłuższy 12,9 lat).

Witam, mam na imię Jadwiga i uwielbiam gotować. Blog ten powstał, aby podzielić się z Wami moimi przepisami, które wymyślałam z biegiem lat. Życzę Wam smacznego i zapraszam do lektury!!
error: Content is protected !!