BLOKADA POTRZEBY

Blokada potrzeby uznania społecznego spowodowana częstym krytykowaniem dziec¬ka, upominaniem go, może również prowadzić do zachowań agresywnych, podobnie jak blokada potrzeby samodzielności, wywołana zbyt licznymi zakazami i nakazami pochodzącymi od dorosłych, nadmiernym ogranicza¬niem samodzielności dzieci i młodzieży.Agresja naśladowcza jest wyrazemmimowolnegonaśladownictwa modeli agresywnego zachowania się, z którymi dana osoba styka się w swym oto¬czeniu. Pod ich wpływem agresja może wystąpić u osób, które uprzednio nie były narażofle na frustrację. Jak zauważa Skomy (1976) modele wpływająna zachowanie się przede wszystkim wtedy, gdy są nimi osoby znaczące. W tej sytuacji zostaje uruchomiony mechanizm identyfikacji powodujący wystą¬pienie dążenia do upodobnienia się do ubioru, sposobu mówienia lub zacho¬wania się modela

Witam, mam na imię Jadwiga i uwielbiam gotować. Blog ten powstał, aby podzielić się z Wami moimi przepisami, które wymyślałam z biegiem lat. Życzę Wam smacznego i zapraszam do lektury!!
error: Content is protected !!