AGRESJA FRUSTRACYJNA

Agresja frustracyjna była przedmiotem licznych badań, zainicjowanych przez Dollarda i współpracowników (1967), którzy sformułowali hipotezę agresji frustracyjnej. Mówi ona o dwustronnej zależności pomiędzy agresją a frustracją: agresja zawsze jest konsekwencją frustracji, a frustracja zawsze prowadzi do jakichś form agresji. Wskazali też na cztery zasadnicze cechy agresji: 1) siła agresji zależy od stopnia frustracji, 2) akty agresji ulegają hamowaniu pod wpływem kary, 3) tendencje agresywne mogą zostać prze­mieszczone, 4) akty jawnej agresji szybciej i skuteczniej zmniejszająnapięcie frustracyjne niż akty agresji ukrytej. Siła pobudzenia do agresji zależy od trzech czynników: 1) od siły pobudzenia do reakcji, jaka uległa frustracji, 2) stopnia przeszkody, 3) liczby zachowań, które uprzednio uległy frustracji.

Witam, mam na imię Jadwiga i uwielbiam gotować. Blog ten powstał, aby podzielić się z Wami moimi przepisami, które wymyślałam z biegiem lat. Życzę Wam smacznego i zapraszam do lektury!!
error: Content is protected !!